Consultancy

Home > Services > IT Outsourcing > Consultancy

Bij SET ICT Services gaan wij een stap verder met onze consultancy.
Niet alleen een gedegen advies, maar ook hulp bij de implementatie en uitvoer.


IT consultancy door SET ICT services

Bepalen IT strategie

Vaak is een bedrijf zo afhankelijk van de IT infrastructuur dat het belangrijk is om hier een aparte strategie voor op te stellen. SET ICT Services helpt u een juiste strategie op te stellen, welke in lijn is met uw bedrijfsstrategie. Uitgangspunt is dat uw IT-processen optimaal in dienst staan van uw primaire bedrijfsprocessen.

Uw IT strategie bestaat uit verschillende punten:

  • Het vertalen van uw wensen en bestaande processen naar IT oplossingen.
  • Ontwerpen van de benodigde IT infrastructuur.
  • Integratie van bestaande, complexe netwerken (evt. in de cloud).
  • Het bepalen van de wijze van implementatie.
  • Project begeleiding binnen afgesproken planning, budget en kwaliteitsnormen.
  • Het bepalen van een roadmap voor een realistisch toekomstbeeld.

Systeem integratie

Vaak bestaat uw bedrijfsvoering uit verschillende subsystemen. Hierbij is het van belang dat deze subsystemen onderling goed met elkaar werken. Met systeemintegratie zorgt SET ICT Services ervoor dat deze subsystemen daadwerkelijk als één systeem met elkaar werken. Deze systeem integratie is niet alleen belangrijk bij het introduceren van een nieuw systeem in een bestaande organisatie, maar ook als onderdeel van het reguliere onderhoud.

IT Outsourcing

Bij het bepalen van een gedegen IT-strategie kan blijken dat het voor uw bedrijfsvoering veiliger, efficiënter of kostenbesparend kan zijn om (delen van) uw IT-infrastructuur uit te besteden (IT- outsourcing).

Door het outsourcen van uw IT-beheer aan SET ICT Services reduceert u de kans op falen van uw bedrijfsnetwerk. Bovendien kunt u terugvallen op experts die op de hoogte zijn van uw bedrijfssituatie in geval van calamiteiten.

IT Consultancy uitgelegd

Klanten van SET ICT services


Hoogesteger
Van Ooijen